نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۳ این طرح را تصویب کردند.

طبق ماده ۴۱ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶۵ مکرر ۳ – صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل برنامه‌ها و زمانبندی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی استانی را به نحوی تنظیم می‌کند که امکان برخورداری نامزدها از این امکانات به صورت برابر وجود داشته باشد.

ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صداوسیما با رعایت برابری نامزدها با پیشنهاد مدیرکل صداوسیمای استان به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشد.

طبق ماده ۴۲ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶۵ مکرر ۴ – مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در حوزه‌های انتخابیه برعهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشد.

تبصره: در صورت تخلف دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه از احکام این ماده، مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

براساس ماده ۴۳ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶۵ مکرر ۵ – چنانچه به تصویب کمیسیون بررسی تبلیغات استان، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها جهت پخش در صداوسیمای استانی، در برگیرنده مطالب و طلاعات خلاف واقع توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر  نامزدها یا دیگر افراد یا مغایر با قوانین باشد، صداوسیما موظف به حذف آن مطالب است.