پس از تساوی ۱-۱ پرسپولیس و نساجی در قائمشهر، اتوبوس تیم پرسپولیس در راه بازگشت به تهران در جاده فیروزکوه اسیر کولاک شد و نتوانست همان شب به تهران برسد و قرمزها مجبور شدند تا مساعد شدن وضعیت کنار جاده بمانند.

محسن خلیلی سرپرست تیم پرسپولیس در خصوص علت این اتفاق گفت:« امکان برگشت که اصلا وجود نداشت. به این دلیل که دور برگردان نبود و زمانی هم که معطل شدیم حدودا یک ساعت بود و زمان خیلی طولانی هم نبود و بعد از آن هم سمت تهران راه افتادیم.»