هوشنگ نصیرزاده در خصوص صحبت‌هایی مبنی بر تبانی دو باشگاه ماشین سازی و تراکتورسازی تبریز که منجر به شکست ماشین سازی برابر تراکتورشد، گفت: تمام این حرف‌ها بیهوده است، هیچ تبانی وجود نداشته و من تعجب می‌کنم که چنین حرفی را به میان می‌آورید یا واقعاً فوتبالی نیستید یا نمی‌خواهید برخی حقایق را بپذیرید.

وی تاکید کرد: هیچ تبانی بین دو تیم ماشین سازی و تراکتورسازی وجود نداشته است. من برای اینکه به شما اثبات کنم حرف‌های شما خلاف واقع است باید بگویم ما به گونه‌ای عمل کردیم که دخسوس را برای بازی با تراکتورسازی درون دروازه داشته باشیم یا اینکه بازیکن امید خود را با پرواز اختصاصی از تهران به تبریز آوردیم تا بتواند برابر تراکتورسازی به میدان برود، آن وقت شما به راحتی می‌گوئید که ما تبانی کرده‌ایم؟ در حالی که ما می‌دانیم هرگز چنین اتفاقی صورت نگرفته است.

نصیرزاده در پاسخ به این پرسش که چرا مدیرعامل باشگاه، شال دو تیم را به گردن انداخته است، گفت: واقعاً برای شما این موضوع مهم است؟ مگر مسئولیت باشگاه استقلال و پرسپولیس را وزارت ورزش به عهده ندارد، مگر وزارت صنعت و معدن چهار تیم ندارد؟ شما چطور به این مسائل نمی‌پردازید و تنها به باشگاه تراکتورسازی و ماشین سازی پرداخته‌اید؟ بهتر است میکروفن خود را به جایی ببرید که آنها به شما این توضیحات را بدهند.

وی در پایان و با عصبانیت گفت: می‌توانم یک سوال از شما بپرسم و من جایگاه خود را با شما عوض کنم؟ استقلال و پرسپولیس زیر نظر کجا اداره می‌شوند که خبرنگاران پاسخ دادند وزارت ورزش و نصیرزاده با ناراحتی گفت من به دنبال همین جواب بودم و از شما خداحافظی می‌کنم.