نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۳۵ را تصویب کردند.

بر این اساس ماده ۶۲ قانون به شرح زیر اصلاح می شود: هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه اخذ رای و محیط پیرامون آن توسط اعضای شعب امحا گردد. مسوولیت انجام این امر بر عهده رییس شعبه و ماموران نیروی انتظامی است.

متخلفان از حکم این ماده به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می شوند.

تبصره- استفاده از نمادهایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رای توسط اعضای شعبه و یا سایر افراد ممنوع می باشد و مسوولان شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این حکم هستند.

در قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ششم عبارت است از جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.