نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یک شنبه) و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ماده ۳۶ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن ماده ۶۳ قانون و تبصره‌های آن به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده ۶۳: هر نامزد می‌تواند در مرکز استان حوزه انتخابیه اصلی دارای یک ستاد تبلیغات مرکزی باشد و در هر یک از حوزه‌های انتخابیه فرعی و تابعه فرعی آن استان نیز دارای یک ستاد به تفکیک خواهران و برادران باشد. در شهرهایی که دارای مناطق چندگانه شهرداری هستند در هر منطقه شهرداری یک ستاد انتخابات فرعی به ترتیب فوق می‌تواند دایر شود.

طبق تبصره ۱ این ماده تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی بدون اعلام قبلی نشانی ستاد و نام مسئول آن توسط نامزد یا نماینده رسمی وی به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. فرمانداری یا بخشداری مربوطه موظف است بلافاصله مشخصات فوق را به هیأت اجرایی و هیأت نظارت مربوطه اسال کند.

در صورت تخلف از این حکم فرد تشکیل دهنده ستاد به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

طبق تبصره ۲ این ماده معرفی افرادی که سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته باشند به عنوان رئیس یا مسئول ستاد اعم از اصلی و فرعی ممنوع و تشدید آن در حکم ستاد غیر مجاز است.

به موجب تبصره ۳ این ماده مسئولیت اداره و نظارت بر اجرای ضوابط و قوانین توسط ستادهای تبلیغاتی بر عهده رئیس ستاد تبلیغات مرکزی هر نامزد است. این امر نافی مسئولیت نامزدها در این خصوص نیست.

به موجب تبصره ۴ این ماده ستادهای تبلیغاتی مکلفند آموزش‌های لازم را به عوامل خود جهت فعالیت در چارچوب قانون ارائه کنند.

در تبصره ۵ این ماده هم آمده است نیروی انتظامی موظف است ضمن هماهنگی با هیأت‌های اجرایی اقدام به پلمب ستادها و مراکز غیر مجاز کند و گزارش آن را به هیأت‌های اجرایی و نظارت حوزه مربوطه ارسال کند.