اگر روزی محمودرضا خاوری با فساد ۳ هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی با ۲ میلیارد یورو بدهی در صدر فهرست فساد بودند، حالا باید مقابل سلطان جدید فساد لنگ بیندازند! سلطانی که در پرونده اش رقم نجومی ۶.۵ میلیارد یورو اختلاس به چشم می خورد و البته در میان متهمان ردیف اول آن، نام یک زن هم مطرح شده است.