به گزارش دنیای اقتصاد،دلار در بازار امروز تهران، برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار امروز تهران، که روز قبل تا ۱۳,۲۳۰ (سیزده هزار و دویست و سی ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۱۰ مارچ ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۲۲ درصدی به ۱۳,۲۰۰ (سیزده هزار و دویست ) تومان رسید.

قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز

دلار هرات در بازار امروز تهران، به ۱۳,۱۲۰ (سیزده هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر  بوده است.

قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز

درهم امارات هم در بازار امروز تهران، برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، درهم امارات که روز قبل تا ۳,۶۲۰ (سه هزار و ششصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۰.۵۵ درصدی به ۳,۶۰۰ (سه هزار و ششصد ) تومان رسید.