غلامرضا تاجگردون در این باره بیان کرد: هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نامه‌ای را در خصوص بودجه به شورای نگهبان داده است و ایراداتی را از حیث سیاستهای کلی بیان کرده است شورای نگهبان نیز نوشته است عیناً جهت اقدام لازم بررسی شود. ما نیز اصل را بر این قرار دادیم که شورای نگهبان ایراد گرفته است.

وی در ادامه بیان کرد: یک ایراد در خصوص نیروگاه‌ها بود که آیا نیروگاه‌های جدید مشمول تخفیفات می‌شود یا کلیه نیروگاه‌ها؟ که اصلاحات لازم انجام شد. موضوع بعدی که مسئله اصلی مجمع تشخیص بود این بود که این بودجه از حیث کسری بودجه و منابع متناسب با فرمایشات رهبری نیست و ممکن است کسری داشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در ادامه اظهار کرد: در جلسه‌ای خدمت اعضای مجمع تشیخص و شورای نگهبان رسیدم و تغییرات را مطرح کردم و گفتم که ما نمی‌توانیم در بودجه تغییراتی دهیم قرار شد اگر جلسه‌ای دیگر گذاشتند بنده خدمت آنها برسم و جداول و اعداد و چگونگی تغییرات را شرح دهم.

وی در ادامه تاکید کرد: بودجه امسال مانند سالهای پیش تنظیم شده و اعداد و ارقام در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال ما فروش نفت را ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته‌ایم که می‌تواند کم یا زیاد شود.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی بیان کرد: رهبری فرموده بودند که بودجه باید با توجه به شرایط فعلی تنظیم شود و نظر رهبری نیز اعمال شده است. نظر ایشان این بود که بودجه اجرایی شود و بعد از ۴ ماه اگر لازم بود اصلاحیه‌ای تهیه شود.

لاریجانی در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر ترتیبات نیز باید بگویم که معاونت قوانین به سرعت اصلاحیه را به شورای نگهبان می‌فرستد و تا زمانی که نظر شورا اعلام شود مجلس برقرار است. نمایندگان در جریان باشند که اگر شورای نگهبان ایرداتی را مطرح کند کمیسیون تلفیق بلافاصله جلسه برگزار می‌کند. نمایندگان اطلاع داشته باشند که بعداً معترض نشوند.