غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند) قوه مقننه، در تذکر شفاهی با استناد به مواد (۱۹۸)، (۱۹۹) و (۲۰۰) آیین‌نامه داخلی پارلمان اظهار داشت: گزارش‌های اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس باید قبل از مطرح شدن در صحن تکثیر شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد. ضمن اینکه در این مورد تنها گزارش رسمی شورای نگهبان قابل قبول است اما گزارش بودجه ۹۸ اعاده شده از شورای نگهبان بدون شماره و امضا است.

وی با تاکید بر اینکه این گزارش باید در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی بررسی و نمایندگان درباره آن نظر کتبی می‌دادند، تصریح کرد: روز گذشته روند بررسی این موضوع را پیگیری کردم که مشخص شد روز گذشته کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داده است. سوال کردم بر اساس کدام بند از آیین‌نامه این جلسه تشکیل شده و در رابطه با یک گزارش غیررسمی اظهارنظر شده است؛ لذا می‌توان گفت در این مورد حق نمایندگان مجلس تضییع شده است.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این گزارش در تاریخ ۱۸ اسفند به پارلمان ارجاع شده و شورای نگهبان گزارش رسمی ارائه داده است که دارای تاریخ است ضمن اینکه زمانی که این گزارش به مجلس ارسال شد، همکاران در حوزه انتخابیه بودند و این در حالی است که شورای نگهبان با سرعت به بودجه رسیدگی می‌کند. شورای نگهبان قبل از ارسال گزارش رسمی، نسخه غیررسمی آن را به مجلس می‌فرستد تا همکاران در جریان آن باشند که فرقی با نسخه رسمی ندارد و تنها تفاوت آن این است که گزارش رسمی به صورت امضا شده ارائه می‌شود.

رئیس مجلس خطاب به نماینده گرمسار در مجلس اظهار داشت: اگر می‌خواستید در این مورد قانون رعایت شود باید شنبه به اینجا می‌آمدید، بنابراین چون همکاران در حوزه انتخابیه بودند گفتیم که کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه بدهد.