«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور در صفحه توئیتر خود نوشت: دولت از نقد منتقدان و مخالفان خود استقبال می‌کند اما تخریب دولتی را که در خط مقدم جنگ اقتصادی است، نادرست می‌داند.