یک روز مانده به برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال که قرار است در آن به قانون منع به کار گیری بازنشستگان رسیدگی شود، تعدادی از مدیران و کارکنان بازنشسته این فدراسیون از سمت خود استعفا کردند.

بر همین اساس امروز علی کفاشیان از عضویت در هیأت رئیسه و سمت نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال استعفا کرد و بعد از آن هم فریدون اصفهانیان از ریاست کمیته داوران کناره گیری کرد.

حالا در جدیدترین استعفای اهالی فدراسیون، فریدون معینی از ریاست کمیته جوانان انصراف داد تا موجی از استعفا فدراسیون را در بر گیرد.