به دنبال ارسال درخواست فریدون اصفهانیان به رئیس فدراسیون برای کناره گیری از سمت ریاست کمیته داوران، مهدی تاج (رئیس فدراسیون فوتبال) با تقدیر از زحمات و تلاش‌های ارزشمند صورت گرفته با استعفا وی موافقت کرد.

بر این اساس، اصفهانیان کماکان به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون به خدمت خود ادامه خواهد داد.

همچنین از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، علیرضا سهرابی به عنوان سرپرست کمیته داوری فدراسیون فوتبال منصوب شد.