رویترز نوشت، انگلیس سفیر سودان را به وزارت خارجه این کشور احضار کرد تا اعتراض لندن را به وخامت بیشتر اوضاع حقوق بشر در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور ابراز کند.

در همین رابطه، نماینده ویژه انگلیس در امور سودان در پیامی توئیتری نوشت: سفیر سودان برای اعلام نگرانی‌ها نسبت به اوضاع کنونی این کشور به وزارت خارجه احضار شده است. اعلام وضعیت فوق‌العاده و اقداماتی در جهت نقض آزادی بیان و تسهیل استفاده از زور نگران‌کننده است.

گفتنی است، به دنبال حدود ۲ ماه تظاهرات ضد دولتی در سودان، نیروهای امنیتی این کشور سرکوب علیه معترضان را افزایش داده‌اند.

وضعیت فوق‌العاده در سودان نیز از ۲۲ فوریه اعلام شده است.