در معاملات امروز ۲ میلیارد و ۵۰۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶ هزار و ۵۵۴ میلیارد ریال در ۱۳۴ هزار نوبت داد و ستد شد.

بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، ۵۲ واحد رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۱۷ واحد کاهش یافت.

شاخص قیمت (هم وزن) نیز ۱۲ واحد پایین آمد؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.

شاخص آزاد شناور ۱۵۲ واحد افزایش یافت؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.

شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور ۶۴ واحد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس نیز ۶۸۱ واحد افزایش یافت.

همچنین در معاملات امروز، نمادهای مبین (پتروشیمی مبین)، وبملت (بانک ملت)، وغدیر (سرمایه گذاری غدیر) و جم (پتروشیمی جم) بیشترین تاثیر مثبت و فملی (ملی صنایع مس)، وتجارت (بانک تجارت) و وبصادر (بانک صادرات) بالاترین فشار منفی را وارد کردند.

ادامه صدرنشینی بانک ها

گروه بانک در معاملات امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 339 میلیون سهم به ارزش 593 میلیارد ریال دادوستد شد.

گروه شیمیایی به ارزش 471 میلیارد ریال و خودرو به ارزش 453 میلیارد ریال، به ترتیب جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

گروه فلزات اساسی با دادوستدی به ارزش 278 میلیارد ریال در رده چهارم معاملات امروز قرار گرفت و گروه کانی های غیرفلزی نیز با معاملاتی به ارزش 124 میلیارد ریال در رده پنجم قرار گرفت.

افت فرابورس

معاملات امروز شاخص فرابورس (آیفکس) 13 واحد افت کرد و در جایگاه 2 هزار و 50 واحدی ایستاد.

در این بازار 651 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از پنج هزار و 731 میلیارد ریال دادوستد شد.

نمادهای مارون (پتروشیمی مارون)، هرمز (فولاد هرمزگان جنوب)، ارفع (آهن و فولاد ارفع) و ذوب (ذوب آهن) بیشترین سهم را در افت شاخص فرابورس داشتند.