به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار همزمان با افزایش قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرد.

قیمت طلا

آخرین قیمت اونس طلا

قیمت هر اونس طلا در بازار امروز به 1,298 (یک هزار و دویست و نود و هشت ) دلار رسید، که نسبت به روز قبل 0.37 درصد افزایش داشت.

آخرین قیمت گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ۱۸ عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، به طوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که 2 روز پیش تا 411,630 (چهارصد و یازده هزار و ششصد و سی) تومان رسیده بود، در بازار امروز - شنبه، 18 اسفند 1397 مصادف با 09 مارچ 2019 - با رشد 1.27 درصد به 416,940 (چهارصد و شانزده هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید.

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار در بازار امروز

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش 1.27 درصدی از 548,840 (پانصد و چهل و هشت هزار و هشتصد و چهل ) تومان به 555,920 (پانصد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

یمت مثقال طلا در بازار امروز

قیمت هر مثقال طلا امروز با افزایش 1.27 درصدی از 1,783,000 (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار) تومان به 1,806,000 (یک میلیون و هشتصد و شش هزار) تومان رسید.