«المار ممدیاراف» در جریان سفر خود به ایران، صبح روز شنبه با محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد.

این دیدار در ساختمان وزارت امور خارجه برگزار شد.