رویترز گزارش داد، بولسونارو پیش از برسرکار آمدن هم مخالف دولت ونزوئلا بود که در بحران اقتصادی به سر می‌برد. وی بعد از به قدرت رسیدن انتقادات خود را از دولت ونزوئلا تشدید کرد و خوآن گوایدو را به عنوان رییس جمهور این کشور به رسمیت شناخت.

این کاپیتان سابق ارتش برزیل که در سال‌های اخیر یک قانونگذار بود، صریحا از دیکتاتوری نظامی برزیل در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ میلادی حمایت کرده است. او پس از یک سخنرانی انتقادی علیه رسانه‌ها و مخالفان سیاسی گفته بود: این آغاز آزادی برزیل از سوسیالیسم و نادرستی سیاسی است.

ترامپ به هنگام عهده گیری پست ریاست جمهوری برزیل توسط بولسونارو، در پیامی در توئیتر به او تبریک گفته و نوشت: آمریکا با شماست.