سردار محمد حسین حمیدی فرمانده پلیس راه کشور افزود : با توجه به اینکه در ۱۵ استان بارندگی و لغزندگی جاده ها وجود دارد اما محورهای اصلی کشور باز و مشکل ترافیکی خاصی نداریم .

وی افزود: رانندگان افزون بر رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند .