اسحاق جهانگیری در این سفر یک روزه کشتارگاه صنعتی طیور سیمرغ گرمسار با ظرفیت دو هزار قطعه در ساعت را مورد بهره برداری قرار خواهد داد.

معاون اول‌ رئیس جمهوری همچنین بخش تولید مس و سرب در مجموعه صنعتی فجر دو شهرستان آرادان را نیز افتتاح خواهد کرد.

جهانگیری همچنین قرار است در یکی از مساجد روستایی با مردم دیدار و گفت وگو کند.