هاجم شماره ۱۰ تیم ملی این روزها درباره وضعیتش سکوت کرده است. اخیرا اتفاق عجیبی برای او افتاد. به تیم زیر ۲۳ ساله ها منتقل شد تا بازی کند. به خوبی پیداست سرمربی ناتینگهام فارست قصد ندارد از او در ترکیب تیم ثابت اول این باشگاه استفاده کند. حالا تازه ترین خبر از انگلیس این است که به احتمال فراوان کریم تابستان آینده دوباره به باشگاه المپیاکوس یونان بازمی گردد. مالک هر دو باشگاه یک فرد است و در واقع کریم را از یک باشگاه خود به باشگاه دیگرش منتقل می کند.