به گزارش رویترز، ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز جمعه در سخنانی اعلام کرد: اگر توافق «برگزیت» هفته آینده در پارلمان رد شود، دوران عدم قطعیت ادامه خواهد یافت.

نخست وزیر انگلیس در این خصوص ادامه داد: تأخیر در «برگزیت» می‌تواند به همه‌پرسی دیگری منتهی شود. اگر پارلمان به این طرح رأی ندهد، ممکن است انگلیس هرگز اتحادیه اروپا را تَرک نکند.

این در حالیست که نمایندگان پارلمان انگلیس در ماه‌های گذشته به توافق لندن با اتحادیه اروپا رأی منفی داده بودند.