در فاصله کمتر از دو ساعت تا آغاز دیدار تیم های نساجی و پرسپولیس در قائمشهر، ظرفیت ورزشگاه شهید وطنی پر شده. نکته جالب اینجاست که علی رغم بارش شدید باران این اتفاق افتاده و تماشاگران در ورزشگاه حضور دارند.