حدود ۸ هزار تماشاگر در استادیوم شهید وطنی حضور پیدا کردند و این در حالی است که به جمعیت در حال اضافه شدن است. چند هوادار پرسپولیسی وارد جایگاه هواداران نساجی شدند که این موضوع باعث شد تا بین آنها درگیری رخ بدهد اما خیلی زود این درگیری پایان یافت. 

بارش باران به حدی زیاد بود که بیشتر هواداران مجبور به استفاده از چتر بودند.