به نقل از ان بی سی نیوز،   ۲۸ عدد از این کشورها عضو اتحادیه اروپا هستند که با امضای بیانیه ای از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی به شدت انتقاد کردند.

در این بیانیه بر آزادی فعالین زن در عربستان سعودی نیز تاکید شده است.

همچنین از عربستان خواسته شده تا با بازرسی های سازمان ملل در زمینه قتل جمال خاشقچی (روزنامه نگار منتقد سعودی) همکاری های لازم را داشته باشند.