به گزارش اسپوتنیک، شمعون آران، تحلیلگر امور سیاسی اسرائیلی در توئیتی نوشت که وزارت خارجه این رژیم توافقی را با اردن برای فعالیت در زمینه هتل‌داری در شهر "ایلات" اسرائیل امضا کرد.

وی گفت که حاییم ریجو، معاون مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در امور خاورمیانه و امیر فایسبرود، سفیر این رژیم در اردن با مقامات امان به توافقی دست یافتند که بموجب آن ۵۰۰ کارگر اردنی برای فعالیت در زمینه هتلداری به شهر ایلات اسرائیل فرستاده خواهند شد.