این تصاویر از کابین یک فروند هواپیمای سوخو-۲۷ گرفته شده است که هواپیمای روس به هواپیمای جاسوسی RC-۱۳۵ نزدیک و آن را رهگیری و همراهی می‌کند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد هواپیمای روس بعد از دور شدن هواپیمای جاسوسی آمریکایی، به پایگاه خود بازگشته است.

روسیه بار‌ها اعلام کرد هواپیما‌های آمریکایی و متحدانش در ناتو پرواز‌های جاسوسی خود را اطراف مرز‌های این کشور در سال‌های اخیر افزایش داده اند که به باور روسها، این اقدام در راستای قدرت نمایی و تهدید امنیت روسیه صورت می‌گیرد.