سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به گرانی و تورم بالایی که گریبانگیر جامعه شده است، گفت: در این شرایط وضعیت کارگران به هیچ وجه مناسب نیست و دستمزدی که دریافت می‌کنند به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران جوابگوی هزینه زندگی آنان نیست.

وی با تاکید بر اینکه فراکسیون کارگری مجلس پیگیر افزایش حقوق کارگران است، گفت: با مذاکراتی که در کمیسیون کارگری داشتیم به این نتیجه رسیدیم که جلساتی با دولت تشکیل بدهیم و از آنان بخواهیم هنگام بررسی حداقل دستمزد به نوعی رفتار کنند که افزایش دستمزد به اندازه‌ای باشد تا یک خانواده ۴ نفره بتواند حداقل‌های زندگی خودشان را تامین کند.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه میزان کرایه خانه و هزینه حمل و نقل در کلانشهرها با شهرهای کوچک تفاوت بسیاری دارد، گفت: واقعا در کلانشهرها امکان زندگی با این دستمزد ناچیز وجود ندارد و کارگر نمی‌تواند با این دستمزد ناچیز از عهده هزینه‌های بربیاید.

وی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: امروزه ۱۶ درصد از کارکنان دولت زیر دو میلیون تومان دریافت می‌کنند. به حقوق تمامی کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان افزودیم و ۱۰ درصد نیز در اختیار دولت گذاشتیم تا به حقوق کسانی که زیر دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، بیفزاید.

ذوالقدر با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم این افزایش حقوق برای کارگران کم است، گفت: متاسفانه در این شرایط کارگران ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که واقعا نمی‌دانیم این قشر زحمتکش چگونه با این حقوق ناچیز زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه امروزه بازنشستگان بسیاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، گفت: افزایش دستمزد بر زندگی بازنشستگان نیز تاثیر می‌گذارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام اینکه کارفرمایان نیز تاکید دارند اگر افزایش حقوق زیاد باشد، امکان ادامه کار وجود ندارد و کارگاه‌ها تعطیل می‌شود گفت: کارگر هم راضی نیست کارش را از دست بدهد و گاهی شاهد بوده‌ایم که کارگران اصرار دارند حداقل را حفظ شود به همین دلیل بهتر است دستمزد را منوط به توافق کارگر و کارفرما و دولت کرد.