به گزارش دنیای اقتصاد، بانک‌های عامل امروز قیمت خرید دلار را  ۱۲.۶۷۳ (دوازده هزار و ششصد و هفتاد و سه) تومان اعلام کردند. این بانک‌ها همچنین یورو را ۱۴.۳۲۷ (چهارده هزار و سیصد و بیست و هفت) تومان و پوند انگلیس را ۱۶.۷۲۰ (شانزده هزار و هفتصد و بیست) تومان را خریداری می‌کنند.

قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۷/۱۲/۱۶

قیمت فروش ارز مسافرتی امروز ۱۵.۰۴۷ (پانزده هزار و چهل و هفت) تومان اعلام شد.

شعب منتخب بانک‌ها امروز یورو را ۱۵.۰۴۷ (پانزده هزار و چهل و هفت) تومان می‌فروشند.