دونالد ترامپ که بارها به خاطر سوتی های نوشتاری خود در شبکه های اجتماعی سوژه شده است، این بار به علت خطاب قرار دادن تیم کوک با نام تیم اپل سوژه شده است.

 

این دیدار که در راستای هماهنگی مدیران غولهای فناوری با شورای سیاستگذاری فناوری در کاخ سفید برگزار شد، با سخنان ترامپ پایان یافت. در بخشی از این سخنان، ترامپ گفت: " تو همه چیز را توسعه می دهی و هر وظیفه ای بر دوش تو گذاشته ام به خوبی سامان داده ای. من پیش از این به تو می‌گفتم تیم، تو باید چه کارهایی را انجام دهی و تو همه وظایف را انجام داده ای. تو سرمایه‌گذاری بزرگی در کشورمان ایجاد کرده ای و ما قدردان تو هستیم تیم اپل."

اگرچه در این جلسه ترامپ از تیم کوگ قدردانی کرد اما به نظر می رسد با خطاب قرار دادن وی با نام تیم اپل عملا همه چیز را خراب کرد. ترامپ در این جلسه صرفا در مورد تیم کوک صحبت نکرد و به مواردی دیگر مثل آمار جرم و جنایت، دیوار مرزی و قاچاق انسان، پرداخت و گفت که مبارزه با جرائم میلیونها سال قدمت دارد اما هیچ شخصی در اجرای آن موفق نشده است.