حسن غفوری فرد با بیان اینکه اصولگرایان اصولا و به خصوص جبهه پیروان خط امام و رهبری امروز به اعتدال معتقد هستند و تندروی ها را مضر برای انقلاب می دانند گفت: بر همین اساس احتمال اینکه در انتخابات آینده با پایداری ها باشند خیلی کم است یا در حقیقت اصلا وجود ندارد، نه پایداری‌ها تمایلی دارند و نه جبهه پیروان گرایشی به آنها دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: برای پایداری سهم زیادی در انتخابات آینده قایل نیستم اما بالاخره در برخی شهرستان ها نیرو دارند بنابراین تعدادی نیرو در مجلس خواهند داشت اما در اقلیت صرف خواهند بود. فکر می کنم اصولگریان به طور کلی جو غالب را خواهند داشت.