به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل با ۱۸۵۰ تومان افزایش به ۴۱۴,۸۷۰ (چهارصد و چهارده هزار و هشتصد و هفتاد) تومان رسید.

قیمت طلا

آخرین قیمت اونس طلا

قیمت هر اونس طلا در امروز به 1,285 (یک هزار و دویست و هشتاد و پنج ) دلار رسید، که نسبت به روز قبل 0.1 درصد کاهش یافت.

قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار امروز

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، به طوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا 413,020 (چهارصد و سیزده هزار و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه، 16 اسفند 1397 مصادف با 07 مارچ 2019 - با رشد 0.44 درصد به 414,870 (چهارصد و چهارده هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید.

قیمت طلا ۲۴ عیار امروز

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش 0.44 درصدی از 550,690 (پانصد و پنجاه هزار و ششصد و نود ) تومان به 553,150 (پانصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین قیمت مثقال طلا

همچنین امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل با 5000 تومان افزایش 1,794,000 (یک میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.