مهرآبادی در شورای مسکن استان اظهار کرد: رئیس‌جمهور به اتمام واحدهای مسکن مهر تاکید دارند و نیاز است به طور مستمر جلسات برگزار تا مشکلات این واحدها حل شود.

وی ادامه داد: یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد مسکن مهر را در این دولت تحویل داده‌ایم و با وجود برخی جوسازی‌ها، هم کار کرده‌ایم و هم هزینه شده است.

مهرآبادی افزود: در لرستان نیز حدود ۴۳ هزار واحد از سهمیه کل مسکن مهر استان تحویل داده شده و بخش عمده‌ای از واحدهایی که تحویل داده نشده‌اند، فاقد متقاضی‌اند‌.

این مسئول خاطرنشان کرد: یک‎هزار و ۷۷۴ واحد مسکن مهر در لرستان دارای متقاضی هستند که با کمی کمک و حمایت تا پایان شهریور ماه سال آینده باید به اتمام برسند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در مورد بحث تحویل اراضی به شهرداری‌ها سیاست وزارت‎خانه است، برخی استان‌ها خیلی خوب عمل کردند.