به تازگی ویدئویی از ضرب و شتم یکی از مشتریان سایپا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این ویدئو اعتراض زن خریدار نسبت به تاخیر در تحویل خودرو را نشان می‌دهد که با واکنش تند و غیرمنتظره‌ای از سوی مسئول مربوط مواجه می‌شود.

عبداللّه بابایی نماینده ویژه شرکت خودروسازی سایپا نیز پس از انتقادات بسیار مردم درباره رفتار زننده این مسئول، در ویدئویی توضیحات خود را راجع به موضوع مذکور ارائه داد. در ادامه واکنش بابایی نسبت به این ماجرای ناراحت کننده را مشاهده می‌کنید.