حسام‌الدین آشنا، در توئیتر خود نوشت:

دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست؛ می‌توان ساعت‌ها از ضرورت همبستگی‌ملی، عدالت بین‌نسلی، توازن بخشی میان مرکز و پیرامون سخن گفت اما پروژه ریلی قزوین‌رشت را با ۳۲٪ پیشرفت در طول ۱۱ سال، تحویل بگیری و در طول ۵ سال با هزینه ۱,۸۵۰ میلیارد تومان تکمیل کنی؛ این دیگر گفتاردرمانی نیست.