محمدرضا بادامچی گفت: باید کمیته امداد را از فروپاشی مهار کنیم چرا که این کمکی به افراد نمی کند برای نمونه در حال حاضر سه میلیون و دویست هزار زن سرپرست  خانوار داریم که اینها تا ابد نمی توانند مستمری بگیر باشند بلکه باید آنها را به فعالیت در مشاغل خانگی تشویق کنیم .

وی با بیان اینکه چهل درصد افراد جویای کار دارای مدارک تحصیلات تکمیلی هستند گفت: باعث تاسف است که این چنین افراد باید در صف کاریابی قرار بگیرد با عرض تاسف باید گفت که بیکاری فارغ التحصیلان کلید بحران است .

بادامچی با اشاره به حضور خود در آموزشگاههای سازمان فنی و حرفه ای گفت: آموزشگاههای فنی و حرفه ای برای کار مواد اولیه ندارند  برای نمونه کاراموز خود باید شخصا الکترود تهیه کنند تا در کلاس به او آموزش های مهارتی بدهند.

وی افزود: :کارآفرینان ما از نقدینگی لازم برای توسعه کارشان محروم هستند من از شما (شریعتمداری) می خواهم که به این مشکلات رسیدگی کنید چرا که اگر شما از پس آن برنیایید و هیچ وزیری دیگری هم قادر به این کار نخواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازارچه های مرزی باید برای فعالیت محصولی داشته باشند گفت: متاسفانه بازارچه های مرزی با مشکلات فراوانی مواجه هستند .

وی در پایان گفت: الگوهای مشاغل خانگی بسیار مطلوب هستند اما حمایت مالی مناسبی از آنها وجود ندارد ما در مجلس و دولت موظف هستیم شرایط لازم را برای حمایت مالی از آنها فراهم کنیم .