عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، در کنفرانس هفتگی خود در بغداد با اشاره به نزدیک بودن پایان معافیت‌های آمریکا به عراق برای خرید انرژی از ایران اظهار کرد: ما هنوز چیزی (از آمریکا) دریافت نکرده‌ایم.

معافیت ۹۰ روزه آمریکا به عراق برای خرید انرژی از ایران به زودی به اتمام خواهد رسید.

عبدالمهدی در ادامه اظهار کرد که آمریکا آنقدر واقع‌بین است که بفهمد عراق روابط خود را با کشورهای همسایه‌اش اعم از ایران، ترکیه و عربستان سعودی گسترش خواهد داد.

نخست‌وزیر عراق در ادامه گفت: ما روابط بسیار خوبی با تمامی همسایگان خود داریم. به گمان من این به نفع صلح و ثبات در منطقه و جهان است.

عادل عبدالمهدی افزود: ایران کشور دوست و همسایه ما است.