محمد بارکیندو دبیرکل سازمان اوپک در واکنش به توئیت ترامپ از وی به منظور انجام گفت وگو در خصوص آینده بازار نفت و همچنین شرایط عرضه و تقاضای جهانی نفت خام دعوت کرد و گفت: حتما از انجام این گفت وگو استقبال می‌کنم.

بارکیندو در واکنش به توییتی که روز دوشنبه از سوی ترامپ در خصوص اوپک انجام شده بود گفت: اوپک قیمت های نفت را دستکاری نمی کند و تعیین قیمت ها در بازار صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: ایالات متحده حق ندارد اوپک را نسبت به دستکاری قیمت ها متهم کند  در صورتی که اوپک بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است و براساس عرضه و تقاضای جهانی برنامه های خود را تدوین می کند.