به گزارش پایگاه خبری هیل، نتایج این نظرسنجی نشان داد که ۵۹ درصد افراد مورد پرسش، گفته اند کنگره نباید فرایند استیضاح ترامپ را آغاز کند در حالیکه ۳۵ درصد اعلام کردند کنگره باید این کار را آغاز کند

6 درصد باقی مانده نیز گفتند نمی دانند آیا ترامپ باید استیضاح شود یا نه. 

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که رای دهندگان در خصوص اینکه ترامپ مستحق استیضاح است یا نه، بر اساس خطوط حزبی دچار دودستگی هستند. 

دو سوم پاسخ دهندگان دموکرات گفتند که کنگره باید فرایند استیضاح را آغاز کند در حالیکه فقط 6 درصد جمهوریخواهان و 30 درصد مستقل ها چنین دیدگاهی دارند. 

برخی دموکرات ها در کنگره مانند 'راشده طلیب' از ایالت میشیگان و 'استیو کوهن' از ایالت تنسی از استیضاح ترامپ حمایت کرده اند. 

اما رهبران حزب دمکرات تلاش کرده اند که صحبت از استیضاح را کم اهمیت نشان بدهند. 

'نانسی پلوسی' رییس کنگره آمریکا از حزب دمکرات هفته گذشته گفت که استیضاح یک موضوع تفرقه ساز است.