سیدسلمان سامانی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های جدی وزیر کشور در ابتدای شروع بکار در این وزارتخانه افزایش سهم کارشناسان وزارت کشور در مناصب و پست‌های مدیریتی این وزارتخانه بوده است، اظهار کرد: با اقداماتی که از سال ۹۲ تاکنون انجام گرفته شاهد کادرسازی خوبی در بدنه وزارت کشور بوده‌ایم.

وی افزود: عدم توجه به بدنه کارشناسی و تخصصی وزارت کشور در دوره‌های گذشته یکی از آسیب‌های جدی در این وزارتخانه بود که با دستور وزیر کشور رفع این آسیب از سال ۹۲ در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت. میزان و سهم کارشناسان وزارت کشور در منصب ۴۳۱ فرمانداری کشور در گذشته کمتر از ۳۰ درصد بود که این موضوع به هیچ وجه مورد قبول وزیر کشور نبود.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید فضای کار برای کارشناسان وزارت کشور که از نگاه کارشناسی و تخصصی بسیار قوی در اداره امور و انجام وظایف محوله وزارت کشور برخوردارند بیش از گذشته فراهم شده است، به طوری که با گذشت ۵ سال از عمر دولت تدبیر و امید شاهد حضور پررنگ کارشناسان وزارت کشور در مناصب و پست‌های استانداری و فرمانداری‌ها هستیم.

سامانی با اشاره به نقش فرابخشی و قدرت هماهنگی وزارت کشور، استانداری و فرمانداری‌ها گفت: اشراف به مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی بین سایر دستگاه‌های اجرایی از ویژگی‌هایی است که کارشناسان این وزارتخانه در دوره‌های مختلف آموزش می‌بینند و باعث می‌شود نگاه جامع به مسائل داشته باشند.

وی ادامه داد: ادراک و اشراف مناسب نسبت به ابعاد مختلف مسائل از ویژگی‌های اصلی و ضروری مدیران به خصوص در قامت استاندار و فرماندار است که کارشناسان وزارت کشور از ابتدا با این رویکرد تربیت می‌شوند و به صورت منطقی بر اساس دانش و تخصصی که فراگرفته‌اند برای تصدی این سمت‌ها از اولویت برخوردارند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در این دوره از تعداد ۴۳۱ فرمانداری در کشور تعداد ۳۳۴ فرماندار از کارشناسان و نیروهای کادر وزارت کشور استفاده شده است که نشان می‌دهد سهم کارشناسان این وزارتخانه در مناصب فرمانداری به ۷۷ درصد افزایش یافته است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها گفت: خط مشی که وزیر کشور در کادرسازی در پیش گرفته‌اند در سالهای آتی هم ادامه خواهد داشت و ان‌شاءالله امیدواریم بتوانیم در حداکثر پست‌های ستاد و صف وزارت کشور از کارشناسان و متخصصان این وزارتخانه بهره مند شویم.

سامانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تقویت نشاط و امید به سهم خود بتوانیم از دانش و تخصص همکارانمان در وزارت کشور بیش از گذشته در پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید، ریاست محترم جمهور و وزیر کشور بهره بگیریم.

وی در پایان بیان کرد: بر اساس سیاست کادرسازی در وزارت کشور تعداد ۱۵۵ نفر در دولت دوازدهم بر اساس شایستگی برای نخستین بار به عنوان فرماندار منصوب شده اند که این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از تجربیات خدمت خود، در آینده ارتقا یافته و در جایگاه معاون استاندار و استاندار ادامه فعالیت دهند.