به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار در بازار غیررسمی تهران امروز با ۱.۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۳,۲۶۰ (سیزده هزار و دویست و شصت) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

قیمت دلار در بازار امروز تهران مانند روز گذشته رشد قیمت را تجربه کرد. قیمت دلار در بازار تهران که روز قبل تا 13,100 (سیزده هزار و یکصد ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - چهارشنبه، 15 اسفند 1397 مصادف با 06 مارچ 2019 - با رشد 1.2 درصد به 13,260 (سیزده هزار و دویست و شصت ) تومان رسید.

دلار هرات در بازار تهران امروز

قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز با افزایش 0.99 درصد از 12,970 (دوازده هزار و نهصد و هفتاد ) تومان به 13,100 (سیزده هزار و یکصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ درهم امارات در بازار تهران

در بازار امروز درهم امارات در بازار تهران نسبت به روز گذشته با 10 تومان افزایش 3,650 (سه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.