پیش از این کتاب سربلند با موضوع شهید حججی توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شده بود که با استقبال مخاطبان مواجه شد و ظرف شش ماه به چاپ هشتم رسید.