رویترز گزارش داد، آخرین روز حضور متیو ویتاکر، دادستان کل موقت آمریکا در وزارت دادگستری این کشور روز شنبه بود.

اواسط فوریه سال ۲۰۱۹، ویلیام بار در سمت دادستان کل سوگند یاد کرد و ویتاکر از این سمت کناره‌گیری کرد.

ویتاکر در آخرین اقدام خود در مقابل کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا به اتهام تلاش برای مداخله در پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا شهادت داد.

ویتاکر هرگونه مداخله را رد کرد و گفت که درباره این پرونده با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفتگویی نداشته است. ترامپ تبانی با روسیه را رد کرده و گفته که تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به این پرونده "شکار موهومات" است.

ویتاکر در پاییز ۲۰۱۷ و در زمانیکه جف سشنز، دادستان کل بود، به وزارت دادگستری آمریکا پیوست.

ترامپ ویتاکر را در نوامبر گذشته میلادی و پس از برکناری سشنز در سمت دادستان کل موقت آمریکا انتخاب کرد. انتصاب ویتاکر زنگ هشداری برای دموکرات‌ها بود. وزارت دادگستری آمریکا نیز با موجی از شکایت‌ها علیه انتصاب ویتاکر که این انتصاب را نقض قانون اساسی آمریکا و قوانین فدرال دانستند، روبرو شد.