در توضیحات گمرک ایران آمده است: مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در تاریخ  ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ در مکاتبه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرده بود که نسبت به تحویل خودروهای موجود موضوع ثبت سفارش‌های تأیید نشده به نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام لازمول معمول و پس از صدور قبض انبار، نسبت به درج در پرونده متشکله اقدام کنند.

 

بنابراین در بخشنامه جدید به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ مجدداً به گمرکات تأکید شد که این خودروها به هیچ عنوان مشمول مصوبات هیأت محترم وزیران و دستورالعمل بند ۷ مصوبه شماره ۲۸۹۸۹۹/۶۰ مورخ  ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌باشد و صراحتاً اعلام شد که از تحویل خودروهای موجود موضوع پرونده قاچاق مرتبط با ثبت سفارش‌های تأیید نشده، به‌عنوان کالای متروکه به نمایندگی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جلوگیری و خودروهای قاچاق مورد نظر باید همچنان در راستای اعمال ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحویل نمایندگی‌های مذکور شوند.

 

بدیهی است بخشنامه جدید گمرک در این خصوص فقط برای تعیین تکلیف گمرکات همزمان با ابلاغ دستورالعمل هیأت دولت جهت ترخیص خودروهای موجود در اماکن گمرکی صادر شده و پیش از این در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ در زمینه تحویل خودروهای موضوع ثبت سفارش‌های تأیید نشده به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف با گمرکات مکاتبه و اقدامات مرتبط در همان زمان بعمل آمده است.