نمایندگان دموکرات آمریکا اعلام کردند این تحقیقات نشستی که در سال ۲۰۱۶ در برج ترامپ با وکیل روس برگزار شد، برنامه شرکت‌های ترامپ برای ساخت هتلی در مسکو و تلاش ترامپ برای پرداخت حق‌السکوت به زنی که با او به همسرش خیانت کرده بود، را مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد.

کمیته قضایی کنگره مسئول بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها شده است.