جلال حسن، دروازه‌بان ملی پوش الزوراء پس از درخشش مقابل ذوب آهن و دفع حملات پر دامنه نماینده ایران، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

الزوراء با نمایش خوب دروازه‌بان و خط دفاعی تیمش توانست یک امتیاز در ایران کسب کند و دست پر اصفهان را ترک کند.