گنجی با اشاره به عفو عمومی رهبر انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت: در بند «ب» دستورالعمل عفو گسترده از سوی رهبر انقلاب، بخشودگی تمامی "شلاق های تعزیری" محکومان دادگاه های انقلاب ذکر شده است.

وی گفت: براساس این بند، حکم شلاق سعید مرتضوی مورد عفو قرار گرفته است.