حکم شلاق مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی با عفو رهبری بخشیده شد.

این خبر را مصطفی ترک همدانی وکیل سازمان تامین اجتماعی امروز اعلام کرد. مرتضوی به تحمل ۶۵ یا ۷۰ ضربه شلاق  محکوم شده بود.