محمد خالدی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری بیان‌ کرد: از وزارت کشور و هیات دولت در خصوص تبدیل شدن بخش خانمیرزا به شهرستان تشکر می‌کنم. همچنین از معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در این خصوص تشکرات ویژه‌ را دارم.

وی خاطرنشان کرد: تقاضا دارم در راستای سفر وزیر کشاورزی به حوزه انتخابیه برنامه‌های مربوط به انتقال آب در حوزه انتخابیه مورد توجه قرار گیرد. سیل لردگان مورد توجه آقای نجار باشد. انتظار می‌رود که مصوبات سفرشان هر چه‌ سریع‌تر پیگیری و اجرایی شود.