دقایقی قبل نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

قاضی در ابتدای جلسه با دعوت از وکیل حسین هدایتی دولابی، کیفرخواست را برای موکل وی قرائت کرد.‌

مدیر خراسانی وکیل حسین هدایتی اظهار داشت: پول‌شویی به میزان ۵۸۶ میلیارد داشته‌اید که منشأ پول‌شویی گفتید باید مال حرام باشد، بانک‌ها منشأ پول هستند و اصل پول از بانک خارج شده است مگر اینکه بگوییم پول‌های در بانک حرام است. در صورتی که اساساً پولی که از بانک خارج شده است را نمی‌توان پول‌شویی حساب کرد چون منشأ آن پول حرام نیست.