عباس سلیمی نمین درباره چرایی موافقت لاریجانی به این مصوبه مجلس گفت: امروز هیچ مرجع مافوقی بالای سر مجلس نیست که اگر مجلس مبتلا به فراگیری فساد سیاسی یا اقتصادی شد، بتواند آن را منحل اعلام کند بنابراین آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس بر آفاتی که متوجه نمایندگان است، اشراف دارد. البته رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که مجلس یک ساختار کنترل درونی برای نظارت بر رفتار نمایندگان طراحی کند اما این مکانیزم خیلی به جایی نرسید چون درگیری هیأت رئیسه با نمایندگان منجر به این می شود که هیأت رئیسه نتواند آرای نمایندگان را به دست آورد. در این وضعیت طبیعتا کنترل مجلس بسیار سخت می شود.

وی افزود: به نظر آقای لاریجانی از این جهت که برخی نمایندگان را در آفات خیلی درگیر می بیند، با این طرح موافقت کرد تا آنها بروند کسان دیگری بیایند تا کنترل شان با سهولت بیشتری ممکن باشند. در مجموع معتقدم آقای لاریجانی دغدغه سلامت مجلس را دارد.